Wizualizacja

Wizualizacja danych to dalece więcej niż zbiór technik do rysowania wykresów. To sposób myślenia. Więcej o tym sposobie myślenia przeczytać można w zbiorze esejów Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać!.

Aby rozwijać ten sposób myślenia potrzebne są narzędzia, pozwalające na eksperymentowanie z danymi. W tym rozdziale przedstawimy dobre narzędzia, takie jak pakiet ggplot2 oparty o gramatykę języka wizualizacji danych, pakiet rCharts do tworzenia interaktywnych wykresów czy kilka innych przydatnych rozwiązań.

Węcej źródeł

results matching ""

    No results matching ""