Jak zdalnie zbudować wykres?

Wynikiem zdalnego wywołania funkcji mogą być nie tylko obiekty R, ale też grafika/wykresy np. w formacie png, pdf lub svg.

Jak stworzyć taki wykres? Wystarczy zdalnie wykonać funkcję, która wykres wyprodukuje. Zobaczmy przykład z użyciem histogramu generowanego przez funkcję hist().

httr::POST("http://localhost:4348/ocpu/library/graphics/R/hist", 
      body = list(x = "[0,1,1,1,1,5]", col="'black'"))
Response [http://localhost:4348/ocpu/library/graphics/R/hist]
 Date: 2016-05-06 17:53
 Status: 201
 Content-Type: text/plain; charset=utf-8
 Size: 188 B
/ocpu/tmp/x051d8acae9/R/.val
/ocpu/tmp/x051d8acae9/graphics/1
/ocpu/tmp/x051d8acae9/source
/ocpu/tmp/x051d8acae9/console
/ocpu/tmp/x051d8acae9/info
/ocpu/tmp/x051d8acae9/files/DESCRIPTION

Odwołać do wyników można się przez uchwyt wskazywany jako wynik funkcji POST, czyli

 • http://localhost:4348/ocpu/tmp/x051d8acae9
 • jeżeli jest więcej wykresów, to można wskazać który ma być odczytany http://localhost:4348/ocpu/tmp/x051d8acae9/graphics/1/pdf

Wykres można obejrzeć w przeglądarce we wskazanym formacie

Przykładowy histogram

Jak pobrać całą sesje z uruchomienia zdalnego funkcji?

Wynik wywołania funkcji - cała sesja - może być pobrana jako jeden plik w formacie zip. Wystarczy na końcu uchwytu wskazać format http://localhost:4348/ocpu/tmp/x051d8acae9/zip.

Wynik sesji R może być wyświetlony w formacie tekstowym, jeżeli ustawi się format na text. Przykładowo http://localhost:4348/ocpu/tmp/x051d8acae9/console/text przedstawia taki wynik jak przedstawia poniższy obraz.

Sesja

Jak używać funkcji z własnych pakietów?

Wywoływanie zdalne funkcji z pakietów standardowych ma pewne zalety. Ale znacznie bardziej przydatne jest udostępnianie własnych funkcjonalności pozamykanych jako funkcje we własnych pakietach.

Przykładowo, zbudowałem własny pakiet proton, który udostępnia funkcję dcode(). Zobaczmy jak ją uruchomić lokalnie i zdalnie

 • Wykonanie lokalne
proton:::dcode('Zakoduj to')
"aZPLWFQ GL"
 • Równoważnie wykonanie zdalne
httr::POST("http://localhost:4348/ocpu/library/proton/R/dcode", 
      body = list(tex = "'Zakoduj to'"))
Response [http://localhost:4348/ocpu/library/proton/R/dcode]
 Date: 2016-05-06 19:02
 Status: 201
 Content-Type: text/plain; charset=utf-8
 Size: 184 B
/ocpu/tmp/x0872f3db8b/R/.val
/ocpu/tmp/x0872f3db8b/stdout
/ocpu/tmp/x0872f3db8b/source
/ocpu/tmp/x0872f3db8b/console
/ocpu/tmp/x0872f3db8b/info
/ocpu/tmp/x0872f3db8b/files/DESCRIPTION
 • Ze zdalnego wywołania musimy jeszcze wyłuskać wyniki
load(url("http://localhost:4348/ocpu/tmp/x0872f3db8b/R/.val/rda"))
.val
[1] "aZPLWFQ GL"

results matching ""

  No results matching ""