Jak tworzyć wykresy z pakietem ggplot2?

Pakiet ggplot2 jest jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi do tworzenia wykresów statystycznych. Zaawansowanie nie oznacza, że można szybko zrobić w nim wykres, ani też, że dostępnych jest wiele szablonów wykresów. Oznacza, że konstrukcja pakietu jest na tyle elastyczna, że można z nim wykonać praktycznie każdą grafikę statystyczną.

Tę elastyczność uzyskuje się opierając strukturę wykresu na sposobie w jaki myślimy i czytamy wykresy. Patrząc na wykres nie widzimy w nim zbioru odcinków i kółek, ale kolekcje obiektów na swój sposób podobnych lub różnych. Tworząc wykres nie powinniśmy więc myśleć o tym gdzie i jak narysować odcinek, ale o tym jak elementy wykresu mają reprezentować dane.

Gramatyka grafiki jest szerzej opisana w tym eseju.

Poniższe przykłady oparte są o zbiór danych countries ze współczynnikami dzietności / umieralności dla różnych krajów.

library(SmarterPoland)
head(countries)
##        country birth.rate death.rate population continent
## 1     Afghanistan    34.1    7.7   30552   Asia
## 2       Albania    12.9    9.4    3173  Europe
## 3       Algeria    24.3    5.7   39208  Africa
## 4       Andorra    8.9    8.4     79  Europe
## 5       Angola    44.1    13.9   21472  Africa
## 6 Antigua and Barbuda    16.5    6.8     90 Americas

results matching ""

  No results matching ""