Jak sortować wiersze?

Sortowanie danych po określonej kolumnie znacznie ułatwia analizę wartości w tej kolumnie. Przede wszystkim natychmiast widać wartości skrajne, sortowanie jest więc wygodne podczas eksploracji danych.

Funkcją arrange() z pakietu dplyr możemy wykonać sortowanie po jednej lub większej liczbie zmiennych. W przypadku remisów ze względu na pierwsze kryteria, porządek rozstrzygają kolejne kryteria.

W przykładzie poniżej w pierwszej kolejności dane są sortowane po wartościach z kolumny Model. Dopiero w przypadku, gdy w tej kolumnie znajdują się takie same wartości, ich kolejność jest rozstrzygana przez kolejną zmienną, cena w PLN.

library(dplyr)
library(PogromcyDanych)

posortowaneAuta <- arrange(auta2012, Model, Cena.w.PLN)

head(select(posortowaneAuta, Model, Marka, Cena.w.PLN, Cena, Waluta))
##  Model Marka Cena.w.PLN Cena Waluta
## 1          1600 1600  PLN
## 2          2600 2600  PLN
## 3          5800 5800  PLN
## 4          6000 6000  PLN
## 5          6499 6499  PLN
## 6          7300 7300  PLN

results matching ""

  No results matching ""