Jak uruchomić RESTowy serwer?

Zacznijmy od przykładu. Uruchomimy lokalnie serwer RESTful bazujący na R na porcie 4348.

Samo włączenie pakietu opencpu startuje serwer na losowym porcie. Dlatego poniżej najpierw ten serwer zamykamy, a następnie uruchamiamy ponownie na wskazanym porcie 4348 (początkowy port można określić w plikach konfiguracyjnych).

library(opencpu)
opencpu$stop()
opencpu$start(4348)
Initiating OpenCPU server...
Using config: /Users/pbiecek/.opencpu.conf
OpenCPU started.
[httpuv] http://localhost:4348/ocpu
OpenCPU single-user server ready.

Serwer został uruchomiony w tle.

Ale jak to rozpoznać? Np. za pomocą programu Network Utility można sprawdzić listę otwartych portów (ilustracja poniżej).

Lista otwartych portów

Domyślnie serwer uruchamia się na interfejsie localhost. Możemy więc odpytywać ten serwer przez przeglądarkę internetową, taką jak chrome, firefox czy safari.

Testowa strona do budowania zapytań od serwera jest dostępna pod adresem http://localhost:4348/ocpu/test/.

Pozwala ona w prosty sposób budować zapytania GET i POST. Poniżej przedstawiamy ilustracje jak wygląda ta strona. Na jednym ekranie widać i parametry zapytania i parametry odpowiedzi z serwera.

Testowa aplikacja www

results matching ""

    No results matching ""