Jak pracować z opencpu?

Po uruchomieniu serwera można przez zapytania GET/POST wykonywać różne akcje.

 • Przez uchwyt http://localhost:4348/ocpu/library/stats/ można sprawdzać obiekty udostępnia określony pakiet.
 • Przez uchwyt http://localhost:4348/ocpu/library/stats/R można sprawdzać jakie funkcje udostępnia pakiet.
 • Przez uchwyt http://localhost:4348/ocpu/library/stats/data można sprawdzać jakie zbiory danych udostępnia pakiet.

Poniżej prezentujemy wynik otwarcia pierwszego z tych uchwytów w oknie przeglądarki. Odpowiedzią serwera jest strona z listą obiektów w pakiecie stats.

Lista obiektów w pakiecie stats

Komunikację z serwerem opencpu można przeprowadzić na wiele sposobów. Dla nas najciekawsze są trzy opcje.

 • z użyciem przeglądarki internetowej (np. przez podane testowe API),
 • używając programu curl z linii poleceń, wywołując np. polecenie curl http://localhost:4348/ocpu/library/stats/data/
 • używając R i np. funkcji GET() i POST() z pakietu httr

Ta ostatnia opcja pozwala nam tworzyć zarówno klienta jak i serwer w programie R.

Poniższy przykład wykorzystuje funkcję httr::GET aby sprawdzić listę dostępnych danych i a następnie pobrać źródło funkcji zainstalowanych na serwerze.

library(httr)
httr::GET("http://localhost:4348/ocpu/library/stats/data")
Response [http://localhost:9511/ocpu/library/stats/data/]
 Date: 2016-05-06 20:40
 Status: 200
 Content-Type: text/plain; charset=utf-8
 Size: 1.16 kB
ability.cov
airmiles
AirPassengers
airquality
anscombe
attenu
attitude
austres
beaver1 (beavers)
beaver2 (beavers)
...

Co się wyświetli jeżeli uchwytem wskażemy funkcję?

httr::GET("http://localhost:4348/ocpu/library/proton/R/dcode")
Response [http://localhost:9511/ocpu/library/proton/R/dcode/print]
 Date: 2016-05-06 20:41
 Status: 200
 Content-Type: text/plain; charset=utf-8
 Size: 320 B
function (tex) 
{
  tmp1 <- c(LETTERS, letters)
  tmp2 <- setdiff(unique(unlist(strsplit(tex, split = ""))), 
    tmp1)
  let <- c(tmp1, tmp2)
  names(let) <- c(rev(tmp1), tmp2)
  sapply(strsplit(tex, split = ""), function(x) {
    paste(let[x], collapse = "")
  })
...

Formatowanie danych

Wyniki zdalnych wywołań mogą być obiektami różnych typów. Server opencpu automatycznie konwertuje wynik na różne formaty, w zależności od wskazanego sufixu.

Przykładowy zbiór danych o kotach i ptakach z pakietu PogromcyDanych można przekonwertować na format json lub csv lub binarny rda korzystając z następujących uchwytów.

Wszystkie te uchwyty reagują na metodę GET.

 • http://localhost:4348/ocpu/library/PogromcyDanych/data/koty_ptaki/print
 • http://localhost:4348/ocpu/library/PogromcyDanych/data/koty_ptaki/json
 • http://localhost:4348/ocpu/library/PogromcyDanych/data/koty_ptaki/csv
 • http://localhost:4348/ocpu/library/PogromcyDanych/data/koty_ptaki/rda

Na poniższych ilustracjach przedstawiamy wynik pierwszych dwóch z powyższych uchwytów.

Format print Format json

Formatowanie funkcji

Dla funkcji można w podobny sposób odpytać dokumentacje funkcji lub pobrać ciało funkcji. Poniższe uchwyty reagują na metodę GET.

 • http://localhost:4348/ocpu/library/stats/R/rnorm
 • http://localhost:4348/ocpu/library/stats/man/rnorm/
 • http://localhost:4348/ocpu/library/stats/man/rnorm/text
 • http://localhost:4348/ocpu/library/stats/man/rnorm/html
 • http://localhost:4348/ocpu/library/stats/man/rnorm/pdf

Poniżej przedstawiamy wyniki trzech z tych uchwytów.

Format print Format text Format html

results matching ""

  No results matching ""