Jak wczytać tabelę danych z pliku csv lub txt?

Jednym z bardziej uniwersalnych formatów przechowywania danych są pliki tekstowe, a więc takie, które możemy otworzyć w dowolnym edytorze, też w RStudio.

Pliki tekstowe zawierajace tabele z danymi mają zazwyczaj rozszerzenie csv (od ang. comma separated values, wartości rozdzielane przecinkami) lub txt.

Przyjrzymy się tabeli z danymi zapisanymi w pliku http://biecek.pl/MOOC/dane/koty_ptaki.csv. Poniżej wklejam treść tego pliku.

gatunek;waga;dlugosc;predkosc;habitat;zywotnosc;druzyna
Tygrys;300;2,5;60;Azja;25;Kot
Lew;200;2;80;Afryka;29;Kot
Jaguar;100;1,7;90;Ameryka;15;Kot
Puma;80;1,7;70;Ameryka;13;Kot
Leopard;70;1,4;85;Azja;21;Kot
Gepard;60;1,4;115;Afryka;12;Kot
Irbis;50;1,3;65;Azja;18;Kot
Jerzyk;0,05;0,2;170;Euroazja;20;Ptak
Strus;150;2,5;70;Afryka;45;Ptak
Orzel przedni;5;0,9;160;Polnoc;20;Ptak
Sokol wedrowny;0,7;0,5;110;Polnoc;15;Ptak
Sokol norweski;2;0,7;100;Polnoc;20;Ptak
Albatros;4;0,8;120;Poludnie;50;Ptak

Jeżeli przyjrzymy się treści tego pliku, to zobaczymy, że zawiera on tabelę wartości, rozdzielanych średnikami. Pierwszy wiersz to nagłówek z nazwami kolumn (gatunek;waga;dlugosc;predkosc;habitat;zywotnosc;druzyna).

Zbiór danych o kotach

Aby dane w tym formacie wczytać do programu R, można wykorzystać funkcję read.table(). Na poniższym przykładzie wczytana tabela liczb jest przypisywana za pomocą operatora <- do symbolu koty_ptaki.

Zbiór danych o kotach

Funkcja read.table() ma wiele argumentów (ich listę można spradzić w pliku pomocy pod hasłem ?read.table), ale nie musimy ich wszystkich określać. Wystarczy wskazać nazwę pliku oraz te argumenty, które powinny mieć inne wartości niż domyślne.

W przypadku rozważanego pliku musimy określić argumenty file = "http://biecek.pl/MOOC/dane/koty_ptaki.csv" (ścieżka do pliku tekstowego, w tym przypadku czytamy dane bezpośrednio z internetowego adresu), sep=";" (separatorem kolejnych pól będzie średnik), dec="," (separatorem dziesiętnym jest przecinek), header=TRUE (pierwszy wiersz ma nagłówek). Ponieważ wynik tej funkcji nie jest do niczego przypisany, dlatego wczytany zbiór danych jest wyświetlany na ekranie.

koty_ptaki <- read.table(file = "http://biecek.pl/MOOC/dane/koty_ptaki.csv", 
     sep=";", dec=",", header=TRUE)
# Wypiszmy zawartość symbolu koty_ptaki
koty_ptaki
##      gatunek  waga dlugosc predkosc habitat zywotnosc druzyna
## 1     Tygrys 300.00   2.5    60   Azja    25   Kot
## 2       Lew 200.00   2.0    80  Afryka    29   Kot
## 3     Jaguar 100.00   1.7    90 Ameryka    15   Kot
## 4      Puma 80.00   1.7    70 Ameryka    13   Kot
## 5     Leopard 70.00   1.4    85   Azja    21   Kot
## 6     Gepard 60.00   1.4   115  Afryka    12   Kot
## 7      Irbis 50.00   1.3    65   Azja    18   Kot
## 8     Jerzyk  0.05   0.2   170 Euroazja    20  Ptak
## 9      Strus 150.00   2.5    70  Afryka    45  Ptak
## 10 Orzel przedni  5.00   0.9   160  Polnoc    20  Ptak
## 11 Sokol wedrowny  0.70   0.5   110  Polnoc    15  Ptak
## 12 Sokol norweski  2.00   0.7   100  Polnoc    20  Ptak
## 13    Albatros  4.00   0.8   120 Poludnie    50  Ptak

W programie R Studio w prawym górnym oknie, zatytułowanym Environment wyświetlane są symbole widoczne w głównym środowisku. Dwukrotne kliknięcie na wskazany symbol spowoduje otwarcie okna prezentującego zawartość zmiennej. W ten sposób możemy szybko podejrzeć co wczytało się do zmiennej koty_ptaki. Z przyczyn wydajnościowych wyświetlanych jest tylko pierwsze 1000 wierszy i kilkaset kolumn. Tak więc dla dużych zbiorów danych wyświetlony będzie tylko fragment całego zbioru.

Zbiór danych o kotach

Inne narzędzia

Dla dużych plików wczytywanie funkcją read.table() może być czasochłonne, w takich sytuacjach warto rozważyć również funkcję fread {data.table}.

results matching ""

  No results matching ""