Jak wczytywać tabele z formatu HTML?

Bardzo często, dane które chcemy wczytać do R są dostępne w postaci tabeli na stronie HTML.

Takie dane można odczytać na różne sposoby. Poniżej przedstawimy dwa najczęstsze.

Poprawnie sformatowana tabela HTML

Jeżeli tabela HTML jest poprawnie sformatowana, to najwygodniej jest wykorzystać funkcję readHTMLTable z pakietu XML. Wczytuje ona całą stronę internetową do R, następnie ją analizuje tak by wyłuskać z niej tabele. Wynikiem działania tej funkcji jest lista z tabelami znalezionymi na stronie.

Prześledźmy działanie tej funkcji na przykładzie czytania danych z strony Wikipedii, ze strony o liście meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_mecz%C3%B3w_reprezentacji_Polski_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej. Stronę HTML odczytujemy i pobieramy funkcją getURL(). Na tej przykłądowej stronie znajduje się wiele tabel. Funkcja readHTMLTable wczyta je wszystkie a jako wynik zwróci listę tabel.

library(XML)
library(RCurl)
link <- "https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_mecz%C3%B3w_reprezentacji_Polski_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej"
xData <- getURL(link)
tabele <- readHTMLTable(xData, stringsAsFactors = FALSE)
length(tabele)
## [1] 9

Wszystkich tabel jest 9.

Pierwsza z nich to tabela ze statystykami meczów.

statystyki <- tabele[[1]]
head(statystyki)
##  Lp. Data     Miejsce Gospodarz  –  Gość   Wynik
## 1 2001 <NA>      <NA>    <NA> <NA>  <NA>   <NA>
## 2 594. 28.02 *Larnaka (Cypr) Szwajcaria  – Polska 0:4 (0:2)
## 3 595. 24.03      Oslo  Norwegia  – Polska 2:3 (0:2)
## 4 596. 28.03    Warszawa   Polska  – Armenia 4:0 (2:0)
## 5 597. 25.04    Bydgoszcz   Polska  – Szkocja 1:1 (0:0)
## 6 598. 02.06     Cardiff   Walia  – Polska 1:2 (1:1)
##                              Bramki dla Polski
## 1                                   <NA>
## 2     Emmanuel Olisadebe, Bartosz Karwan, Tomasz Hajto, Jacek Krzynówek
## 3                 eMŚ, Emmanuel Olisadebe 2, Bartosz Karwan
## 4 eMŚ, Michał Żewłakow, Emmanuel Olisadebe, Marcin Żewłakow, Bartosz Karwan
## 5                             Radosław Kałużny
## 6                eMŚ, Emmanuel Olisadebe, Paweł Kryszałowicz

Skubanie strony HTML

Jeżeli dane nie są w poprawnej tabeli HTML, ale są formatowane np. jako elementy div, to alternatywny sposób pobierania danych polega na wczytaniu całej strony HTML a następnie wyrażeniami regularnymi wydzieraniu poszczególnych elementów strony.

W poniższym przykładzie to skubanie jest rozłożone na kilka etapów. Najpierw odczytujemy treść strony internetowej.

link <- "https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_mecz%C3%B3w_reprezentacji_Polski_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej"
html <- readLines(link)
html <- paste(html, collapse="")

Następnie wyrażeniem regularnym wycinamy fragment z interesującą nas tabelą.

tmp1 <- strsplit(html, split="Lata 2001–2010")[[1]][5]
tabelaZeStatystykami <- strsplit(tmp1, split="Uwagi")[[1]][1]

Tabele dzielimy na wiersze (znaczniki tr) a wiersze na komórki (znaczniki td)

tmp3 <- strsplit(tabelaZeStatystykami, split="<tr>")[[1]]
komorki <- strsplit(tmp3, split="<.?td>")

Następnie z każdego wiersza wyłuskujemy wartości z 7 kolumny, czyli wynik meczu.

mecze <- sapply(komorki, function(x) x[14])
mecze <- gsub(mecze, pattern=" .*$", replacement="")

I tak po kilku krokach możemy wykonywać kolejne analizy na tak wyłuskanych statystykach.

table(mecze)
## < table of extent 0 >

results matching ""

  No results matching ""