Jak wczytać dane z Excela?

Jedną z najbardziej popularnych form przechowywania danych tabelarycznych są pliki Excela. Poniżej pokażemy jak takie dane odczytać z pliku Excela bezpośrednio do programu R.

Jako przykład wykorzystamy dane udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) w Banku Danych Lokalnych (BDL) https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/wymiary. Przez interface www można wyklinać jakie wskaźniki w jakich grupach chcemy pobrać, a następnie możemy pobrać je w formacie pliku Excela.

Za pomocą strony www wybrałem dane dotyczące ludności Polsce w latach 1995:2015 w podziale na grupy wiekowe i płeć. Te dane są dostępne na stronie https://github.com/pbiecek/Przewodnik/blob/master/resources/LUDN_2137_20160225144358.xlsx.

Pliki Excela pobrane z BDL mają trzy zakładki. W pierwszej opisane są główne informacje dotyczące danych. Druga zakładka to dane w ta zwanej wąskiej/długiej postaci. Trzecia zakładka to dane w postaci szerokiej, gdzie kolejne kolumny odpowiadają kolejnym latom.

Poniżej umieszczone są zrzuty ekranu dla obu zakładek.

Druga zakładka z pliku Excela

Trzecia zakładka z pliku Excela

W programie R dostępnych jest kilka rożnych pakietów pozwalających na wczytywanie danych z Excela. Na dziś dzień, dla plików w formacie xlsx najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem jest pakiet openxlsx.

Funkcja read.xlsx pozwala na wczytanie danych z określonego pliku. Możemy dodatkowo określić z której zakładki chcemy wczytać dane. Zacznijmy od wczytania danych w postaci wąskiej z zakładki drugiej.

library(openxlsx)
ludnosc <- read.xlsx("../resources/LUDN_2137_20160225144358.xlsx", sheet = 2)
head(ludnosc)
##  TERYT_CODE TERYT_NAME  AGE  SEX YEAR MEASURE.UNIT  VALUE ATTRIBUTE
## 1 0000000000   POLAND total total 1995    person 38609399     
## 2 0000000000   POLAND total total 1996    person 38639341     
## 3 0000000000   POLAND total total 1997    person 38659979     
## 4 0000000000   POLAND total total 1998    person 38666983     
## 5 0000000000   POLAND total total 1999    person 38263303     
## 6 0000000000   POLAND total total 2000    person 38253955

W podobny sposób możemy odczytać dane z zakładki 3.

ludnoscSzeroka <- read.xlsx("../resources/LUDN_2137_20160225144358.xlsx", sheet = 3)
ludnoscSzeroka[3:8,1:10]
##    VALUE       X2 Column.Labels    X4    X5    X6
## 3 Row Labels   TERYT_NAME     1995   1996   1997   1998
## 4 0000000000     POLAND   38609399 38639341 38659979 38666983
## 5 1000000000 Central region    7747852 7741399 7737773 7730206
## 6 1100000000     ŁÓDZKIE    2687761 2680350 2672823 2663608
## 7 1140000000   MAZOWIECKIE    5060091 5061049 5064950 5066598
## 8 2000000000 Southern region    8098116 8099977 8100860 8098333
##     X7    X8    X9   X10
## 3   1999   2000   2001   2002
## 4 38263303 38253955 38242197 38218531
## 5 7750090 7742834 7738999 7736003
## 6 2637438 2627824 2617318 2607380
## 7 5112652 5115010 5121681 5128623
## 8 7994721 7988083 7978084 7968750

Inne pakiety do wczytywania danych z Excela

W programie R dostępnych jest więcej pakietów pozwalających na wczytywanie danych z plików Excela. Zestawienie najpopularniejszych prezentuje poniższa tabela.

pakiet funkcja_odczyt funkcja_zapis formaty funkcjonalność szybkość wymaga_programu
readxl read_excel() --- .xlsx, .xls średnia duża
openxlsx read.xlsx() write.xlsx() .xlsx średnia duża
xlsx read.xlsx() write.xlsx() .xlsx, .xls średnia mała Java
XLConnect readWorksheet() writeWorksheet() .xlsx, .xls duża mała Java
gdata read.xls() -- .xlsx, .xls mała średnia Perl
WriteXLS -- WriteXLS() .xlsx, .xls mała średnia Perl

Może się zdarzyć, że z uwagi na dostępność zewnętrznych biblitek, na któryś systemie operacyjnym pewne pakiety nie będą działały, lub nie będą w stanie poprawnie wczytać określonych typów danych. W takim przypadku najlepiej spróbować innego pakietu z ww tabeli.

results matching ""

  No results matching ""