Jak zainstalować programy R i RStudio?

Aby wygodnie pracować z programem R powinniśmy

 1. Zainstalować program R,
 2. Zainstalować wygodny edytor, np. RStudio,
 3. Zainstalować niezbędne biblioteki dodatkowe.

Jak zainstalować R?

Obecnie aktualna wersja R to 3.3.1. Co roku w kwietniu wypuszczana jest kolejna wersja 3.x, czyli niedługo będziemy cieszyć się 3.4.0. W trakcie roku w miarę potrzeb wypuszczane są podwersje.

Najnowszą wersję R najlepiej zainstalować ze strony https://cran.r-project.org/. Dostępne są wersje zarówno dla systemu Windows, OSX jak i dla różnych dystrybucji Linuxa. Instalacja sprowadza się do klikania next, next, next (Windows lub OSX) lub instalacji przez managera pakietów (Linuxy).

Program R jest dostępny na licencji GNU GPL. Oznacza to, że jest całkowicie bezpłatny do wszelkich zastosowań, edukacyjnych, przemysłowych, biznesowych, komercyjnych i hobbystycznych.

Jak zainstalować RStudio?

RStudio jest narzędziem ułatwiającym pracę z R. Jest to edytor, manager wersji, narzędzie wspierające debugowanie, tworzenie pakietów, aplikacji czy raportów. Można żyć bez tej nakładki, ale co to za życie.

Najnowszą wersję RStudio Desktop można pobrać ze strony http://www.rstudio.com/products/rstudio/download/.

Nie musimy pamiętać tego adresu, wystarczy wpisać w Google R Studio download a powyższy adres będzie pierwszym linkiem.

Praca z RStudio jest znacznie przyjemniejsza gdy nauczymy się kilku podstawowych skrótów klawiszowych. Pełną listę skrótów można znaleźć pod adresem: https://www.rstudio.com/wp-content/uploads/2016/01/rstudio-IDE-cheatsheet.pdf

Najprzydatniejsze skróty to:

 • Ctrl+1-9, przełączanie pomiędzy oknami aplikacji
 • Ctrl/Cmd+UP, historia komend
 • Ctrl+L, czyści konsolę
 • Tab, uzupełnianie kodu
 • Ctrl/Cmd+Shift+C, komentowanie linii lub zbioru linii kodu
 • Ctrl/Cmd+ENTER, wykonanie zaznaczonego kodu w konsoli.

Jak zainstalować dodatkowe pakiety?

Po zainstalowaniu R i RStudio mamy dostęp do podstawowych funkcjonalności. Olbrzymia siła R tkwi w tysiącach dodatkowych bibliotek / pakietów, rozwijanych przez tysiące deweloperów na całym świecie.

Aby zainstalować nowy pakiet z oficjalnego repozytorium CRAN należy użyć funkcji install.packages(). Jej wywołanie zainstaluje na dysku wskazany pakiet i wszystkie pakiety zależne.

Aby włączyć dany pakiet w obecnej sesji R, tak by wykorzystywać dostępne w nim funkcje, należy użyć funkcji library.

Przykłady w kolejnych rozdziałach w znakomitej większości są oparte o pakiet PogromcyDanych.

# Wywołaj tylko raz aby zainstalować pakiet i zależności
install.packages("PogromcyDanych")

# Włącz za każdym razem gdy na nowo uruchamiasz R, jeżeli chcesz skorzystać z funkcji/zbiorów danych z tego pakietu.
library(PogromcyDanych)

Jeżeli nie CRAN to co?

Poza oficjalnym repozytorium kodu na serwerach CRAN, wiele pakietów jest dostępnych w wersji deweloperskiej np. na serwerach GitHub (lub innych, ale GitHub jest najpopularniejszy).

Aby zainstalować pakiet z GitHuba można wykorzystać funkcję install_github() z pakietu devtools.

library(devtools)

install_github("pbiecek/PogromcyDanych")

results matching ""

  No results matching ""