Jak wczytywać korpusy tekstu?

Dane nie zawsze mają strukturę tabeli. Czasem jedyną opcją jest wczytanie pliku jako wektora napisów - linia po linii. Do tego celu można użyc funkcji readLines(), która potrafi wczytać dane zarówno z lokalnego pliku jaki bezpośrendnio z adresu URL w internecie.

Wykorzystajmy tę funkcję, aby z projektu Gutenberg www.gutenberg.org wczytać treść ksiażki Juliusza Verne, ,,W 80 dni dookoła świata'' (http://www.gutenberg.org/cache/epub/103/pg103.txt).

# W 80 dni dookoła świata
w80dni <- readLines("http://www.gutenberg.org/cache/epub/103/pg103.txt")

# Kilka pierwszych linii
head(w80dni)
## [1] "The Project Gutenberg EBook of Around the World in 80 Days, by Jules Verne"
## [2] ""                                     
## [3] "This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with"     
## [4] "almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or"   
## [5] "re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included"    
## [6] "with this eBook or online at www.gutenberg.net"

Zobaczmy jakie słowa sa najczęściej uzywane w tej powieści.

# rozbicie linii na słowa
slowa <- unlist(strsplit(w80dni, split="[^A-Za-z0-9]+"))
# liczba słów i charakterystyki
length(slowa)

## [1] 68460

# Najczęstsze słowa
head(sort(table(slowa), decreasing = TRUE), 50)
## slowa
##     the     and      of      to      a 
##     4312     1896     1876     1720     1281 
##      in     was            his      he 
##     997     995     966     807     773 
##     Fogg      at     with     not     The 
##     608     583     553     519     518 
##     that      on     had    which     for 
##     514     504     494     442     433 
##      it      as Passepartout      Mr      by 
##     418     403     398     389     377 
##      I     him      is      be     you 
##     368     321     320     316     308 
##     were     from     this      s    would 
##     307     304     300     283     270 
##     have     but     Fix      an   Phileas 
##     262     248     245     225     220 
##      He     who      or     said     they 
##     217     200     191     191     184 
##     her      It     are     been     all 
##     171     171     170     169     167

Inne przydatne narzędzia

Pakiet Rpoppler https://cran.r-project.org/web/packages/Rpoppler/index.html umożliwia korzystanie z funkcjonalności biblioteki poppler http://poppler.freedesktop.org/ do pracy z dokumentami pdf. Między innymi umożliwia ekstrakcje tekstu z dokumentów pdf.

results matching ""

  No results matching ""