Przewodnik po pakiecie R 4.0

Przewodnik jest zbiorem materiałów poświęconych językowi oraz bibliotekom programu R. Wykorzystuję je do prowadzenia zajęć na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Wersja 3.0 HTML i wersja papierowa. http://biecek.pl/R

Wersja 4.0 jest dostępna w postaci elektronicznej. Gdy będzie ukończona będzie też dostępna w postaci papierowej. https://pbiecek.gitbooks.io/przewodnik/content/index.html

Strona na serwerze GitHub https://github.com/pbiecek/Przewodnik/issues

results matching ""

    No results matching ""