Jak tworzyć nowe kolumny?

Modelowanie czy przetwarzanie danych często wymaga tworzenia nowych zmiennych na bazie istniejących. Czasem na podstawie ceny buduje się logarytm ceny (jedna kolumna z jednej kolumny), czasem na podstawie wagi i wzrostu liczy się BMI (jedna zmienna z kilku zmiennych).

Funkcja mutate() z pakietu dplyr pozwala na wygodne tworzenie dodatkowych kolumn w zbiorze danych na podstawie innych istniejących już kolumn.

Przedstawmy działanie tej funkcji na przykładzie danych auta2012 o samochodach. w pierwszym przykładzie policzymy wiek auta (a ponieważ przedstawione ogłoszenia pochodzą z 2013 roku to wiek będzie równy 2013 - rok produkcji).

Kolejny przykład przekształca dwie kolumny w jedną. Na podstawie ceny w PLN oraz informacji czy jest to cena brutto czy netto policzymy odpowiednik ceny brutto dla wszystkich ofert.

library(dplyr)
library(PogromcyDanych)

autaZWiekiem <- mutate(auta2012,
            Wiek.auta = 2013 - Rok.produkcji)
head(autaZWiekiem[,c("Wiek.auta", "Rok.produkcji")])
##  Wiek.auta Rok.produkcji
## 1     5     2008
## 2     5     2008
## 3     4     2009
## 4    10     2003
## 5     6     2007
## 6     9     2004
autaZCenaBrutto <- mutate(auta2012, 
             Cena.brutto = Cena.w.PLN * ifelse(Brutto.netto == "brutto", 1, 1.23))
head(autaZCenaBrutto[,c("Cena.brutto", "Cena.w.PLN", "Bruto.netto")])
## Error in `[.data.frame`(autaZCenaBrutto, , c("Cena.brutto", "Cena.w.PLN", : undefined columns selected

Przetwarzanie kolumn może być bardziej złożone i może dotyczyć zmiennych które nie są liczbami. Na poniższym przykładzie wykorzystujemy funkcją grepl() wyznaczająca wektor wartości TRUE/FALSE w zależności od tego czy w analizowanym napisie występuje określony wzorzec.

Na podstawie kolumny Wyposazenie.dodatkowe wyznaczany binarne zmienne opisujące czy dane auto ma autoalarm, centralny zamek kub klimatyzację.

autaZWyposazeniem <- mutate(auta2012,
     Autoalarm = grepl(pattern = "autoalarm", Wyposazenie.dodatkowe),
     Centralny.zamek = grepl(pattern = "centralny zamek", Wyposazenie.dodatkowe),
     Klimatyzacja = grepl(pattern = "klimatyzacja", Wyposazenie.dodatkowe))

results matching ""

  No results matching ""