Jak pracować z bazami danych?

Zdecydowana większość funkcji w programie R wymaga by dane na których pracujemy były w pamięci RAM. A jeżeli chcemy pracować z dużymi zbiorami danych, które zajmują dużo miejsca, to mamy dwie możliwości:

 • pracować na ,,tłustych’’ komputerach z dużą ilością RAM (jednak na dzień dzisiejszy dzisiaj trudno wyjść poza 1 TB RAM, chyba że ma się baaardzo duży budżet),
 • trzymać dane poza R, możliwie dużo przetwarzania wykonywać poza R, a do R wczytywać tylko takie dane, które są naprawdę niezbędne. Poza R, oznacza tutaj w bazie danych.

Nawet jeżeli danych nie jest bardzo dużo, to bazy dane mogą być używane by zapewnić jednolity sposób dostępu do danych z różnych narzędzi, by efektywnie zarządzać danymi, by zapewnić skalowalność operacji na danych.

Poniżej przedstawiamy dwa przykłady komunikacji R z bazami danych. Pierwszy przykład będzie dotyczył prostej bazy danych SQLite bazującej na jednym pliku. Są to najczęściej zabawkowe przykłady pozwalające na przećwiczenie podstawowych operacji. Drugi przykład będzie dotyczył pracy z popularną bazą PostgreSQL. Sposób pracy z nią jest bardzo podobny do większości popularnie stosowanych baz relacyjnych.

Jak pracować z bazą danych SQLite?

SQLite to lekka baza danych oparta o jeden plik. Ma ona dosyć ograniczone funkcjonalności, ale tak prosto ją zainstalować, że wręcz trudno powiedzieć w którym momencie się to robi. Łatwo też tę bazę skopiować czy komuś wysłać. Dlatego pomimo ograniczonych możliwości ma ona sporo zastosowań w których liczby się prostota nad skalowalnością.

Aby korzystać z tej bazy danych potrzebny jest pakiet RSQLite. Korzystanie z tej bazy składa się z następujących kroków

 • Należy wczytać sterownik do łączenia się z bazą danych, najczęściej funkcją dbDriver().
 • Należy nawiązać połączenie z bazą danych, najczęściej funkcją dbConnect(). W przypadku bazy SQLite wystarczy wskazać ścieżkę do pliku z bazą danych.
 • Operacje na bazie danych wykonuje się poprzez nawiązane połączenie.
 • Po zakończeniu pracy z bazą danych należy zwolnić połączenie (funkcja dbDisconnect()) i sterownik.

Przykładowa sesja z bazą danych jest następująca.

Ładujemy sterownik do bazy danych i inicjujemy połączenie z serwerem bazodanowym. Jeżeli wskazany plik nie istnieje, to zostanie stworzony z pustą bazą danych.

library("RSQLite")
sterownik <- dbDriver("SQLite")
polaczenie <- dbConnect(sterownik, "zabawka.db")

Wyświetlamy tabele widoczne w bazie danych pod wskazanym połączeniem a następnie wyświetlamy kolumny w określonej tabeli.

dbListTables(polaczenie)
## [1] "auta2012"   "sqlite_stat1" "wynik"
dbListFields(polaczenie, "auta2012")
## [1] "Cena"             "Waluta"           
## [3] "Cena.w.PLN"          "Brutto.netto"        
## [5] "KM"              "kW"             
## [7] "Marka"            "Model"            
## [9] "Wersja"            "Liczba.drzwi"        
## [11] "Pojemnosc.skokowa"      "Przebieg.w.km"        
## [13] "Rodzaj.paliwa"        "Rok.produkcji"        
## [15] "Kolor"            "Kraj.aktualnej.rejestracji" 
## [17] "Kraj.pochodzenia"       "Pojazd.uszkodzony"      
## [19] "Skrzynia.biegow"       "Status.pojazdu.sprowadzonego"
## [21] "Wyposazenie.dodatkowe"

Używając funkcji dbGetQuery() możemy wykonać na bazie zapytanie SQL.

pierwsze5 <- dbGetQuery(polaczenie, 
      "select Cena, Waluta, Marka, Model from auta2012 limit 5")
pierwsze5
##  Cena Waluta     Marka   Model
## 1 49900  PLN      Kia  Carens
## 2 88000  PLN  Mitsubishi Outlander
## 3 86000  PLN   Chevrolet  Captiva
## 4 25900  PLN     Volvo    S80
## 5 55900  PLN Mercedes-Benz Sprinter
agregat <- dbGetQuery(polaczenie, 
      "select count(*) as liczba, avg(`Cena.w.PLN`) as cena, Marka from auta2012 group by Marka limit 10")
agregat
##  liczba   cena    Marka
## 1   24 32735.33      
## 2   59 68140.39    Acura
## 3   50 27037.04    Aixam
## 4  2142 21403.58  AlfaRomeo
## 5    4 15424.42     Aro
## 6   35 505359.61 AstonMartin
## 7  12851 64608.61    Audi
## 8   17 46396.60   Austin
## 9  10126 72385.68     BMW
## 10   39 478483.82   Bentley

Używając funkcji dbDisconnect() możemy się z bazą danych rozłączyć. Ważne jest by po sobie sprzątać na wypadek gdyby dane z pamięci nie zostały zapisane do pliku.

dbDisconnect(polaczenie)
## [1] TRUE

Funkcja dbGetQuery() tworzy zapytanie, wykonuje je i pobiera jego wyniki. Tę operację można rozbić na części. Funkcja dbSendQuery() jedynie tworzy i wysyła zapytanie SQL do bazy, a funkcja fetch() pobiera kolejne porcje danych.

Funkcja dbWriteTable() zapisuje wskazany obiekt data.table jako tabelę w bazie danych.

Jak pracować z relacyjnymi bazami danych?

SQLite to baza zabawka. Do przechowywania większych danych w produkcyjnych rozwiązaniach wykorzystywać można otwarte rozwiązania typu PostgreSQL czy MySQL lub komercyjnie rozwijane silniki bazodanowe takie jak Oracle, RedShift, Teradata, Netezza i inne.

O ile te bazy różnią się funkcjonalnością, skalowalnością i prędkością, to z perspektywy użytkownika R korzystanie z nich jest dosyć podobne. Poniżej pokażemy jak korzystać z PostgreSQL.

Jako przykład, wykorzystamy bazę PostgreSQL dostępną na serwerze services.mini.pw.edu.pl. PostgreSQL pozwala na zarządzanie wieloma użytkownikami i wieloma bazami danych, tutaj wykorzystamy bazę sejmrp przechowującą dane z Sejmu RP 7 i 8 kadencji (głosowania i stenogramy). Dane te są uzupełniane za pomocą pakietu sejmRP.

Aby korzystać z bazy danych potrzebny jest użytkownik i hasło. Poniżej przedstawimy przykład dla użytkownika reader i hasła qux94874. Ten użytkownik ma wyłącznie uprawnienia do czytania.

Aby połączyć się z bazą PostgreSQL potrzebujemy sterownika, który jest dostępny w pakiecie RPostgreSQL. Wczytajmy ten pakiet i nawiążmy połączenie z bazą danych.

library(RPostgreSQL)
dbname = "sejmrp"
user = "reader"
password = "qux94874"
host = "services.mini.pw.edu.pl"

sterownik <- dbDriver("PostgreSQL")
polaczenie <- dbConnect(sterownik, dbname = dbname, user = user, password = password, host = host)

Możemy teraz zadawać dowolne zapytania SQL, pobierać i wysyłać całe tabele z danymi.

gadki <- dbGetQuery(polaczenie, "SELECT * FROM statements ORDER BY nr_term_of_office, id_statement limit 1")
gadki
##  id_statement nr_term_of_office          surname_name
## 1  100.1.001         7 Sekretarz Poseł Marek Poznański
##  date_statement titles_order_points
## 1   2015-09-16          
##                                             statement
## 1 Informuję, że w dniu dzisiejszym o godz. 16 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia. Dziękuję.
glosy <- dbGetQuery(polaczenie, "SELECT club, vote, count(*) FROM votes GROUP BY club, vote limit 12")
glosy
##    club     vote count
## 1    ZP    Przeciw  8448
## 2    PO    Przeciw 827472
## 3   KPSP    Przeciw  5659
## 4  niez.   Nieobecny 12418
## 5    PO Wstrzymał się  3291
## 6    ZP Wstrzymał się  3472
## 7 Kukiz15      Za  4495
## 8  niez.      Za 27274
## 9   KPSP Wstrzymał się  2699
## 10 Kukiz15   Nieobecny  893
## 11   PSL    Przeciw 120436
## 12   PiS Wstrzymał się 111698

Na koniec pracy należy rozłączyć się z bazą danych i zwolnić połączenie.

dbDisconnect(polaczenie)
## [1] TRUE

Jak używać pakietu dplyr w pracy z bazami danych?

Standardów i implementacji SQLa jest tak wiele, że zastanawiające jest dlaczego nazywane są standardami. Praktycznie każda baza danych różni się listą zaimplementowanych funkcjonalności czy agregatów. Jeżeli pracujemy z jedną bazą danych to ta różnorodność nie będzie nam doskwierać. Ale jeżeli przyjdzie nam jednocześnie korzystać z baz MSSQL, MySQL, RedShift i Postgres? Lub gdy okaże się, że dane zostały zmigrowane na nową bazę danych?

Wielu problemów można sobie oszczędzić używając pośrednika do komunikacji z bazą danych. Takim pośrednikiem może być pakiet dplyr omówiony w poprzednim rozdziale. Pozwala on do pewnego stopnia na pracę z danymi bez zastanawiania się gdzie te dane aktualnie są i jak nazywa się w tym systemie bazodanowym potrzebna nam funkcja.

W pakiecie dplyr połączenia ze źródłem danych (tabelą z liczbami lub bazą danych) tworzy się funkcjami src_*. Poniżej skorzystamy z funkcji src_sqlite() i src_postgres().

Zainicjujmy połączenie z bazą SQLite i pobierzmy kilka pierwszych wierszy z tabeli auta2012.

 library(dplyr)
polaczenie <- src_sqlite(path = 'zabawka.db')
auta1 <- tbl(polaczenie, "auta2012")

Mając taki obiekt, reszta operacji wygląda tak jak w zwykłym dplyr.

auta1 %>% 
 head(2)
##  Cena Waluta Cena.w.PLN Brutto.netto KM kW   Marka   Model Wersja
## 1 49900  PLN   49900    brutto 140 103    Kia  Carens    
## 2 88000  PLN   88000    brutto 156 115 Mitsubishi Outlander    
##  Liczba.drzwi Pojemnosc.skokowa Przebieg.w.km     Rodzaj.paliwa
## 1     4/5       1991     41000 olej napedowy (diesel)
## 2     4/5       2179     46500 olej napedowy (diesel)
##  Rok.produkcji Kolor Kraj.aktualnej.rejestracji Kraj.pochodzenia
## 1     2008              Polska         
## 2     2008              Polska         
##  Pojazd.uszkodzony Skrzynia.biegow Status.pojazdu.sprowadzonego
## 1             manualna               
## 2             manualna               
##                                                                                        Wyposazenie.dodatkowe
## 1             ABS, el. lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centralny zamek, autoalarm, poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, przyciemniane szyby
## 2 ABS, 4x4, el. lusterka, klimatyzacja, skorzana tapicerka, alufelgi, centralny zamek, poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, tempomat, przyciemniane szyby

A teraz pokażmy przykład dla bazy PostgreSQL. Zainicjujmy połączenie do tabeli votes.

polaczenie <- src_postgres(dbname = dbname, 
            host = host, user = user, password = password)
src_tbls(polaczenie)
## [1] "votes"      "counter"     "statements"   
## [4] "deputies"     "votings"     "votes_copy_27_08"
## [7] "db"        "test_statements"
glosy <- tbl(polaczenie, "votes")

Zdefiniowawszy połączenie możemy na tej tabeli robić dosyć zaawansowane rzeczy używając już znanych funkcji z pakietu dplyr.

glosy %>% 
 group_by(club, vote) %>% 
 summarise(liczba = n()) ->
 liczba_glosow

class(liczba_glosow)
## [1] "tbl_postgres" "tbl_sql"   "tbl"

Wynikiem tych operacji jest obiekt klasy tbl_sql. Nie przechowuje on jednak danych, ale instrukcje pozwalające na dostęp do danych (zapytanie SQL). Można to zapytanie i plan zapytania wyłuskać

liczba_glosow$query
## <Query> SELECT "club", "vote", "liczba"
## FROM (SELECT "club", "vote", count(*) AS "liczba"
## FROM "votes"
## GROUP BY "club", "vote") AS "zzz3"
## <PostgreSQLConnection:(42999,5)>
explain(liczba_glosow)
## <SQL>
## SELECT "club", "vote", "liczba"
## FROM (SELECT "club", "vote", count(*) AS "liczba"
## FROM "votes"
## GROUP BY "club", "vote") AS "zzz3"
##
## <PLAN>
## HashAggregate (cost=74577.20..74577.72 rows=52 width=9)
##  -> Seq Scan on votes (cost=0.00..51780.54 rows=3039554 width=9)

Leniwość ale nie lenistwo. Operacje na tych obiektach nie są materializowane o ile nie muszą być materializowane (użytkownik wprost tego zażąda). Gdy już jest jasne co użytkownik chce zrobić i gdy jawnie zażąda wyniku, wszystkie operacje są wykonywane w możliwie małej liczbie (=jeden) kroków.

Materializować wyniki można na dwa sposoby

 • collect() - wyznacza wynik oraz pobiera do R,
 • compute() - wyznacza wynik i zapisuje w tymczasowej tabeli w bazie danych.

Poniższa instrukcja pobierze wyliczone agregaty ze zbioru danych.

collect(liczba_glosow)
## Source: local data frame [60 x 3]
## Groups: club [15]
## 
##    club     vote liczba
##   (chr)     (chr) (dbl)
## 1    ZP    Przeciw  8448
## 2    PO    Przeciw 827472
## 3   KPSP    Przeciw  5659
## 4  niez.   Nieobecny 12418
## 5    PO Wstrzymał się  3291
## 6    ZP Wstrzymał się  3472
## 7 Kukiz15      Za  4495
## 8  niez.      Za 27274
## 9   KPSP Wstrzymał się  2699
## 10 Kukiz15   Nieobecny  893
## ..   ...      ...  ...

Więcej informacji o funkcjach z pakietu dplyr, które można stosowac do baz danych znaleźć można na stronie http://cran.rstudio.com/web/packages/dplyr/vignettes/databases.html.

Do ćwiczeń

Czego potrzebuje użytkownik mi2user?

digest::digest("All you need is R")
## [1] "bdb54d9c58b91c382f58423bec2bf5f0"

I funkcji copy_to, która zapisuje lokalną tabelę do bazy danych.

results matching ""

  No results matching ""