Dlaczego R?

  • Jak i dlaczego R jest wykorzystywany w Airbnb?

https://medium.com/airbnb-engineering/using-r-packages-and-education-to-scale-data-science-at-airbnb-906faa58e12d#.ushi86xmy

Własne skórki graficzne https://github.com/ricardo-bion/ggtech

  • Rosnące znaczenie R jako języka.

W roku 2015 R trafił na 5 miejsce w rankingu języków opracowanym przez członków IEEE. W roku 2015 był na miejscu 6 a w roku 2014 był na miejscu 8 w tym rankingu.

http://blog.revolutionanalytics.com/2016/07/r-moves-up-to-5th-place-in-ieee-language-rankings.html

Ranking IEEE 2016

results matching ""

    No results matching ""