Jak dodawać zbiory danych do pakietu?

W pakietach możemy również przechowywać dane. Jest to wygodne, jeżeli chcemy jeden lub kilka zbiorów danych udostępnić współpracownikom, studentom lub całej reszcie świata.

Dane do pakietu dodać można na dwa sposoby:

  • Aby dodać zbiór danych do pakietu, wystarczy zapisać ten zbiór danych z użyciem funkcji save() do pliku z rozszerzeniem rda lub RData. Następnie ten plik należy wkopiować do katalogu data w pakiecie.
  • Inna możliwość to użycie funkcji use_data() z pakietu devtools. Poniższe linijki wyliczają wektor ze średnimi cenami różnych marek aut, a następnie zapisują ten wektor do pakietu kupPanAuto.
library(PogromcyDanych)
srednieCeny <- tapply(auta2012$Cena.w.PLN, auta2012$Marka, mean, na.rm = TRUE)

use_data(srednieCeny, pkg = "kupPanAuto")

Publiczne / prywatne zbiory danych

Wszystkie obiekty zapisane w katalogu data są wczytywane do R wraz z załadowaniem pakietu. Są one widoczne dla wszystkich funkcji pakietu.

Obiekty zapisane w pliku sysdata.rda (w jednym pliku można zapisać więcej niż jeden obiekt) są widoczne wyłącznie dla funkcji wewnątrz pakietu. Są na swój sposób prywatne.

Wszystkie pozostałe obiekty będą widoczne globalnie.

Jak dokumentować zbiory danych?

Umieszczenie zbioru danych w pakiecie to jedno, opisanie użytkownikowi jak z niego korzystać to drugie.

Aby dodać dokumentację zbioru danych należy przygotować plik o rozszerzeniu Rd w katalogu man. Ale zamiast robić to ręcznie, lepiej skorzystać z pakietu roxygen2, który na bazie meta-opisu wygeneruje nam poprawny plik Rd.

Pakiet roxygen2 wymaga, by odpowiedni opis pakietu umieścić w pliku o rozszerzeniu R w katalogu R, a więc tam gdzie znajdują się opisy funkcji.

Pierwsza linia opisu traktowana jest jako tytuł pliku pomocy. Aby zaznaczyć, że jest to opis zbioru z danymi należy dodać parametr @docType data. Parametr @name określa pod jakim hasłem należy szukać danego pliku pomocy, zazwyczaj jest to nazwa zbioru danych. Inne parametry pozwalają na określenie struktury danych i opisanie zawartości poszczególnych składowych.

Poniższa ilustracja przedstawia przykładową dokumentację funkcji.

Dokumentacja zbioru z danymi

results matching ""

    No results matching ""